Πολέμα ταξικά, σημάδεψε σωστά, γκρέμισε μνημόνια και αφεντικά. Πίστεψε στη δύναμή σου, φέρε τα πάνω-κάτω!

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Μικρές επιχειρήσεις: Δεκάδες χιλιάδες λουκέτα και απολύσεις, ραγδαία αύξηση της ελαστικής απασχόλησης


Περίπου 170.000 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν κίνδυνο κλεισίματος το επόμενο 12μηνο (64.000 στον κλάδο του εμπορίου), σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, για την αποτύπωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις.
Το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, εκτιμά ότι η καθαρή μείωση των επιχειρήσεων για το ίδιο διάστημα θα είναι 55.000 (από αυτές οι 20.000 ανήκουν στον κλάδο του εμπορίου). Εάν επαληθευτούν αυτές οι εκτιμήσεις τότε υπάρχει κίνδυνος απώλειας 195.000 θέσεων συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).
Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι οι απώλειες θέσεων μισθωτής εργασίας για το πρώτο εξάμηνο του 2013 θα πλησιάσουν τις 69.000.
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά ότι χάθηκαν 61.000 θέσεις μισθωτής απασχόλησης στις μικρές επιχειρήσεις ενώ από τα μέχρι τώρα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ιούλης-Νοέμβρης 2012) προκύπτει ότι η απώλεια αυτή ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερη.
Σε κάθε 1 πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα αντιστοιχούν περίπου 4 απολύσεις (στην προηγούμενη έρευνα ήταν 1:7, Ιούλης 2012).
Για το καθεστώς απασχόλησης η έρευνα αποτυπώνει τα εξής:

Ραγδαία μεταβολή του καθεστώτος απασχόλησης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με τη μερική απασχόληση να αποτελεί πλέον μία γενικευμένη πρακτική. Πιο συγκεκριμένα 6 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσε ότι έχει προχωρήσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 τόσο σε μείωση ωρών εργασίας, όσο και σε μείωση αποδοχών. Επίσης το 47,7% των επιχειρήσεων με προσωπικό έχει προχωρήσει σε έμμεση μείωση του μισθολογικού κόστους, μειώνοντας ώρες ή ημέρες εργασίας. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα έτη 2010 και 2011 ήταν 30%.
Το 52,4% των επιχειρήσεων του δείγματος αντιμετωπίζει προβλήματα στην έγκαιρη καταβολή των μισθών.
Για την πολύ δύσκολη κατάσταση των μικρών επιχειρήσεων χαρακτηριστικά είναι και άλλα στοιχεία της έρευνας:
Το 33,8% των επιχειρήσεων έχει καθυστερημένες οφειλές σε προμηθευτές. Πάνω από 30%έχει καθυστερημένες οφειλές σε ενοίκια, τράπεζες και ΔΕΚΟ. Ειδικά στον ΟΑΕΕ το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 43% (στο ΙΚΑ είναι στο 17,3%).
Οι επιχειρήσεις που καθυστερούν να αποπληρώσουν οφειλές προς την εφορία αυξήθηκαν κατά 25%. Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος, το 51,1%, εκτιμούν ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν το 2013 στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Το 80,9% των επιχειρήσεων του δείγματος έχουν χρησιμοποιήσει χρήματα από προσωπικές καταθέσεις προκειμένου να καλύψουν ανάγκες της επιχείρησης.
Το 81,1% των επιχειρήσεων σημείωσε μείωση στον κύκλο εργασιών, με μεγαλύτερη μείωση στις εμπορικές επιχειρήσεις, το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Ο μέσος όρος μείωσης του τζίρου για το ίδιο διάστημα κυμαίνεται στο 32,9% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του ίδιου έτους.
Για τη λειτουργία τις Κυριακές
Το 85% αποδοκιμάζουν το ενδεχόμενο ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές, θεωρώντας ότι μια τέτοια ρύθμιση δε θα έχει καμιά θετική επίδραση ούτε στην αγορά (ζήτηση), αλλά ούτε και στην απασχόληση.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου