Πολέμα ταξικά, σημάδεψε σωστά, γκρέμισε μνημόνια και αφεντικά. Πίστεψε στη δύναμή σου, φέρε τα πάνω-κάτω!

Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Πιο αντιδραστικός ο νέος κανονισμός για τα ευρωκόμματα


Εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή της Ευρωβουλής και μεθοδεύεται η εφαρμογή του πριν τις ευρωεκλογές του 2014

Ένα ακόμη βήμα στην παραπέρα αντιδραστικοποίηση των λεγόμενων «ευρωπαϊκών κομμάτων», με στόχο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους να επεκταθεί και στα κόμματα που δρουν σε εθνικό επίπεδο στα κράτη - μέλη της ΕΕ, συνιστά η έκθεση «για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων». Την έκθεση συνέταξε η ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαριέττα Γιαννάκου και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Όπως δήλωσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ, «με το κοινό νομικό καθεστώς θα ξεπεραστούν τα εμπόδια που δημιουργούνται από την ποικιλία των εθνικών νομικών μορφών και θα διασφαλίζουν το σεβασμό των υψηλών προτύπων της διαφάνειας και της λογοδοσίας». Επιβεβαιώνει, δηλαδή, ότι με βάση τις διατάξεις που διαμορφώνονται για τα ευρωπαϊκά κόμματα, η ΕΕ επιχειρεί να παρέμβει στο εσωτερικό των κομμάτων που δρουν σε εθνικό επίπεδο, με όχημα τη χρηματοδότησή τους.

Στο στόχαστρο μπαίνουν κυρίως τα Κομμουνιστικά Κόμματα, τα οποία επιδιώκουν να τα εξαναγκάσουν να παραδίδουν στο αστικό κράτος λίστες με τα ονόματα των μελών τους, των υποστηρικτών τους και γενικά όλων των ανθρώπων που τα συνδράμουν οικονομικά. Ο νέος κανονισμός για τα ευρωπαϊκά κόμματα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ πριν από τις εκλογές του 2014. Στην έκθεση, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:
    «Η διαμόρφωση κοινού νομικού καθεστώτος για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματά τους υπό το δίκαιο της ΕΕ». Αυτό που επιδιώκει η ΕΕ είναι να δημιουργήσει ομοιογενή δομή, τρόπο λειτουργίας και δράσης των αστικών και οπορτουνιστικών ευρωκομμάτων, ώστε να υπηρετούν αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Επιπλέον, με βάση την πρόταση της Κομισιόν το Σεπτέμβρη του 2012, στον κανονισμό για τα ευρωπαϊκά κόμματα προστίθεται όρος να υποβάλλουν προς έγκριση στο Ευρωκοινοβούλιο, εκτός από το πρόγραμμα και το καταστατικό τους, πλήρη λίστα των μελών τους. Το ΕΚ είναι επίσης αρμόδιο να ελέγχει εάν οι κανόνες εσωκομματικής λειτουργίας ενός ευρωκόμματος είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές που δέχεται η ΕΕ.
    «Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, προκειμένου να αναγνωριστούν ως τέτοια, οφείλουν να σέβονται τις αρχές και τις αξίες της Ένωσης». Να ομνύουν δηλαδή στα συμφέροντα των μονοπωλίων, τα οποία υπηρετεί η ΕΕ. Η ίδια η Μ. Γιαννάκου σημειώνει σε δήλωσή της ότι «κάνουμε πράξη όσα ορίζει η Συνθήκη της Λισσαβόνας στο άρθρο 10 παρ. 4, ότι δηλαδή "τα πολιτικά κόμματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης"».
    «Διαχωρισμός των κριτηρίων εγγραφής και αναγνώρισης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων από τη χρηματοδότησή τους (...) έγκριση χρηματοδότησης εφόσον τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα έχουν εκλέξει τουλάχιστον ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (...) αύξηση της δημιουργίας ίδιων πόρων, καθώς οι επιτρεπόμενες δωρεές αυξάνονται μέχρι 25.000 ευρώ (...) η αυτοχρηματοδότηση των κομμάτων και των ιδρυμάτων αποτελεί ένδειξη ζωτικότητας». Βάσει του νέου κανονισμού, τα ευρωκόμματα είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν στο Ευρωκοινοβούλιο λίστα με τα ονόματα όλων όσοι έχουν προσφέρει οικονομική εισφορά, εφόσον αυτή ξεπερνά τα 1.000 ευρώ σε ένα χρόνο και τα ποσά της εισφοράς του καθενός. Με διάφορες άλλες διατάξεις, επιβάλλεται ακόμη πιο ασφυκτικός έλεγχος των οικονομικών τους από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και της OLAF (της Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των οικονομικών της ΕΕ) που μπορούν ανά πάσα στιγμή να διενεργούν ελέγχους στα κόμματα και να ζητάνε οποιαδήποτε στοιχεία και έγγραφα.
    «Αύξηση των κανόνων ελέγχου και επιβολής κυρώσεων από το ΕΚ (...) Το ΕΚ θα είναι υπεύθυνο για τη συνεχή παρακολούθηση και την αξιολόγηση της τήρησης των κριτηρίων της ΕΕ από τα πολιτικά κόμματα πριν αποφασισθεί η επιβολή κυρώσεων». Το Ευρωκοινοβούλιο ελέγχει εάν τα ευρωκόμματα συμμορφώνονται με τους όρους της ΕΕ και την πολιτική της. Εάν διαπιστώσει ότι δεν παίζουν το ρόλο που τους έχει αναθέσει, μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει από το Μητρώο του αυτό το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα. Άλλες κυρώσεις μπορεί να είναι η διαγραφή τους από το Μητρώο των ευρωκομμάτων (και επομένως και από την ευρωενωσιακή χρηματοδότηση), η ακύρωση της χρηματοδότησης της ΕΕ και η επιστροφή των χρημάτων που έχουν ήδη πάρει, μείωση της χρηματοδότησης ή πρόστιμα ίσα με το 10% της χρηματοδότησής τους.
    Στο ίδιο πνεύμα είναι και η διάταξη που προβλέπει τη «δημιουργία επιτροπής σοφών (ανεξάρτητων προσωπικοτήτων) από τα τρία θεσμικά όργανα (ΕΚ, ΕΕ και Συμβούλιο) που θα γνωμοδοτεί σχετικά με την παραβίαση ή όχι εκ μέρους των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων των θεμελιωδών αρχών και αξιών που οφείλουν να τηρούν αδιαλείπτως».
    «Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να μπορούν να δέχονται ως μέλη απευθείας φυσικά πρόσωπα». Μέχρι τώρα, μέλη των ευρωκομμάτων μπορούσαν να είναι μόνο πολιτικά κόμματα από τα κράτη - μέλη της ΕΕ. Τώρα με το νέο κανονισμό προτείνεται να μπορούν να γίνουν μέλη των ευρωκομμάτων φυσικά πρόσωπα, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ελεγχόμενων μηχανισμών της ΕΕ στα κράτη - μέλη για να επιδρούν στη διαμόρφωση της ευρωενωσιακής συνείδησης και να ενσωματώσουν τους εργαζόμενους στη στρατηγική του κεφαλαίου.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου